/
Danh sách bài Test /
Bài test trầm cảm trẻ vị thành niên RADS (10 - 20 tuổi)
Bài test trầm cảm trẻ vị thành niên RADS (10 - 20 tuổi)

Bài test trầm cảm trẻ vị thành niên RADS (10 - 20 tuổi)

RADS là thang tự đánh giá ngắn gọn gồm 30 đề mục để đánh giá mức độ hiện thời của các triệu chứng trầm cảm ở thanh thiếu niên. RADS được sử dụng ở cả trong trường học và các cơ sở lâm sàng, nó phù hợp cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 20.

Bài test nhằm mục đính:

  • Tự đánh giá tình trạng Sức khoẻ tinh thần cá nhân.
  • Dự đoán về Sức khoẻ tinh thần và có kế hoạch thăm khám phù hợp.
  • Tổng hợp thông tin để thuận tiện khi thăm khám với Bác sĩ/Chuyên gia

Lưu ý:

  • Kết quả bài test này chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chẩn đoán y khoa bởi bác sĩ/chuyên gia có chuyên môn.

Nguyên tắc thực hiện bài test:

Bài test bao gồm 30 đề mục, hãy đọc cẩn thận tất cả các câu và chọn ra một đáp án phù hợp với tình trạng hiện tại.

Nguồn tham khảo:

Reynolds WM. Reynolds adolescent depression scale (2nd ed., Short Form-RADS-2:SF). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources; 2008.

BẮT ĐẦU