Bác sĩ chuyên khoa I Trần Minh Trần

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Minh Trần

chưa hỗ trợ đặt khám
Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng quát Nhiều năm kinh nghiệm trong khám và điều trị bệnh lý nội tổng quát, nội thần kinh Bác sĩ nhận khám từ 16 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Minh Trần

  • Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng quát
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong khám và điều trị bệnh lý nội tổng quát, nội thần kinh
  • Bác sĩ nhận khám từ 16 tuổi

Quá trình công tác

  • Hiện là Trưởng phòng khám Nội Tổng quát, Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng
  • Nguyên Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức

Khám và điều trị

  • Bác sĩ khám và điều trị các bệnh lý thuộc chuyên khoa Nội Tổng quát
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.