Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thị Minh Hằng

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thị Minh Hằng

Nguyên Trưởng khoa Nội Bệnh viện Xanh Pôn Bác sĩ Nội khoa - Chuyên khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
Hà Nội

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thị Minh Hằng

  • Nguyên Trưởng khoa Nội Bệnh viện Xanh Pôn
  • Nhiều năm kinhh nghiệm trong lĩnh vực Nội khoa

Khám và điều trị

  • Bác sĩ khám và điều trị chuyên về Nội - Hô hấp 

Quá trình công tác

  • Nguyên Trưởng khoa Nội Bệnh viện Xanh Pôn
  • Hiện là Bác sĩ Nội khoa - Chuyên khoa Hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare