Chuyên gia tâm lý xã hội Nguyễn Phương

Chuyên gia tâm lý xã hội Nguyễn Phương

Chuyên gia tham vấn trị liệu tâm lý tại SUNNYCARE Giảng viên huấn luyện kỹ năng sống, giảng viên chuyên nghiệp các chuyên đề tâm lý giáo dục cho dự án SỐNG THÀNH CÔNG tại SUNNYCARE Chuyên gia tâm lý về các rối loạn trầm cảm, lo âu, tâm lý trẻ vị thành niên, mâu thuẫn tình yêu, hôn nhân gia đình.
Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên gia tâm lý xã hội Nguyễn Phương

  • Chuyên gia tham vấn trị liệu tâm lý tại SUNNYCARE
  • Giảng viên huấn luyện kỹ năng sống, giảng viên chuyên nghiệp các chuyên đề tâm lý giáo dục cho dự án SỐNG THÀNH CÔNG tại SUNNYCARE

Tham vấn, Trị liệu

Chuyên gia tâm lý về các rối loạn trầm cảm, lo âu, tâm lý trẻ vị thành niên, mâu thuẫn tình yêu, hôn nhân gia đình.

  • Tâm lí trẻ em
  • Rối loạn tâm lý, trầm cảm
  • Tâm lý trẻ vị thành niên
  • Mâu thuẫn trong tình yêu, hôn nhân gia đình
  • Huấn luyện viên nghề nghiệp
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare