Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà

chưa hỗ trợ đặt khám
30 năm kinh nghiệm lĩnh vực Tim mạch Từng công tác tại Khoa Tim – Khớp – Nội tiết Bệnh viện 175 Hiện là Bác sĩ tại Phòng khám Đại học Y Dược 1 Bác sĩ nhận khám từ 15 tuổi trở lên
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà

 • 30 năm kinh nghiệm lĩnh vực Tim mạch
 • Từng công tác tại Khoa Tim – Khớp – Nội tiết Bệnh viện 175
 • Hiện là Bác sĩ tại Phòng khám Đại học Y Dược 1
 • Bác sĩ nhận khám từ 15 tuổi trở lên

Khám và điều trị

 • Khám, tư vấn, điều trị chuyên sâu các bệnh về Tim mạch
 • Các bệnh lý Nội Tim mạch
 • Bệnh van tim
 • Bệnh cơ tim
 • Rối loạn nhịp tim
 • Khám bệnh mạch máu ngoại biên
 • Tư vấn, phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch

Quá trình công tác

 • Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 (2018 - Nay)
 • Phó khoa Khoa Tim – Khớp – Nội tiết Bệnh viện 175 (2010 - 2016)
 • Bác sĩ điều trị Khoa Tim – Khớp – Nội tiết Bệnh viện 175 (1993 - 2010)

Quá trình đào tạo

 • Học Cao học Nội Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (1998 - 2001)
 • Tốt nghiệp Đại học Quân Y (1992)

Thành viên các Hội khoa học, tổ chức chuyên môn

 • Hội viên Hội Tim mạch Việt Nam
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.