Thạc sĩ Bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân

Thạc sĩ Bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân

chưa hỗ trợ đặt khám
Hơn 10 năm kinh nghiệm khám và điều trị bệnh lý Hô hấp Công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược 1 Từng công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm khám và điều trị bệnh lý Hô hấp
 • Công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược 1
 • Từng công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy
 • Phó Tổng Thư kí Hội Y học giấc ngủ Việt Nam

Quá trình công tác

 • Hiện là Bác sĩ khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (2015 - nay)
 • Giảng viên bộ môn Sinh lý, Đại học Y dược TP.HCM (2011 - nay)
 • Bác sĩ khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy (2013 - 2015)

Quá trình đào tạo

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh (2014)
 • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh (2011)

Sách và các công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học

 • DLCO và Các thể tích phổi – Hình ảnh học và thăm dò chức năng hô hấp, đồng tác giả (2015)
 • Đại cương Hô Hấp – Module từ cơ quan đến hệ thống, đồng tác giả (2019)
 • Khảo sát mối liên quan giữa nồng độ đường huyết và chỉ số ngưng giảm thở, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, đồng tác giả (2017)
 • So sánh tỉ lệ tắc nghẽn hô hấp và COPD chẩn đoán bằng tiêu chuẩn FEV1/FVC < 0.7 và FEV1/FVC < giới hạn bình thường dưới tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, đồng tác giả (2015) ... và một số các sách, bài báo đã xuất bản khác.

Thành viên các Hội khoa học, tổ chức chuyên môn

 • Hội Y Học giấc ngủ Việt Nam: Phó Tổng thư kí, thành viên Ban Thường vụ, Phó Ban Đối ngoại
 • Hội Hô hấp Việt Nam: thành viên Ban Đối ngoại, nghiên cứu khoa học
 • Liên chị hội Hen – Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng: Phó Ban Đối ngoại, thành viên Ban Chấp hành
 • Chi Hội ngáy và ngưng thở khi ngủ Việt Nam: Phó Chủ tịch
 • Hội viên Hội Hô hấp Châu Âu, Hội Lồng ngực Hoa Kỳ, Hội Hô hấp Châu Á – Thái Bình Dương
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare