Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Lê Thị Minh Hoa

Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Lê Thị Minh Hoa

Chuyên gia tham vấn tâm lý tại SUNNYCARE Có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tham vấn tâm lý qua tổng đài 1088, tổng đài SUNNYCARE Chuyên gia tâm lý trong tham vấn trầm cảm, lo âu, tâm lý trẻ em, mâu thuẫn tình yêu...
Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Minh Hoa

  • Chuyên gia tham vấn tâm lý tại SUNNYCARE
  • Có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tham vấn tâm lý qua tổng đài 1088, tổng đài SUNNYCARE
  • Kinh nghiệm 18 năm tư vấn tâm lý tình yêu, hôn nhân gia đình của tổng đài 1088
  • Kinh nghiệm 14 năm dạy về kỹ năng sống, giao tiếp, các phương pháp nuôi dạy, giáo dục con cái.

Tham vấn, Trị liệu

  • Tâm lí trẻ em
  • Rối loạn tâm lý, trầm cảm, loạn thần
  • Giáo dục kỹ năng sống
  • Mâu thuẫn trong tình yêu, hôn nhân gia đình
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare