Thạc sĩ, Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ, Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên gia Tâm lý tại Sunnycare  Chuyên gia tâm lý nhiều năm liền được chọn là Nhà tham vấn xuất sắc có ảnh hưởng tích cực đến thân chủ được hỗ trợ Chuyên gia tâm lý tham vấn về các rối loạn tâm lý: trầm cảm, lo âu, ám ảnh, rối loạn căng thẳng...
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ, Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thúy Hằng

  • Chuyên gia Tâm lý tại Sunnycare 
  • Chuyên gia tâm lý nhiều năm liền được chọn là Nhà tham vấn xuất sắc có ảnh hưởng tích cực đến thân chủ được hỗ trợ

Tham vấn và trị liệu

Chuyên gia tâm lý tham vấn về các rối loạn tâm lý: trầm cảm, lo âu, ám ảnh, rối loạn căng thẳng...

  • Rối loạn tâm lý: Trầm cảm (Depression), Lo âu (Anxiety), Ám ảnh (Obsessive disorder), Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD),...
  • Liệu pháp sử dụng: Nhận thức hành vi
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare