Thạc sĩ, Chuyên viên Tâm lý Nguyễn Thị Hạ

Thạc sĩ, Chuyên viên Tâm lý Nguyễn Thị Hạ

Chuyên viên tham vấn tâm lý Tham vấn trị liệu tâm lý cho người trưởng thành các vấn đề: Rối loạn trầm cảm; Các rối loạn liên quan đến stress; các vấn đề về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ trong hôn nhân; tham vấn bạo lực gia đình
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ, Chuyên viên Tâm lý Nguyễn Thị Hạ

 • Chuyên viên tham vấn tâm lý, Trung tâm trị liệu, tham vấn tư vấn tâm lý MindCare
 • Tham vấn trị liệu tâm lý cho người trưởng thành các vấn đề: Rối loạn trầm cảm; Các rối loạn liên quan đến stress, tham vấn bạo lực gia đình...

Quá trình công tác

 • Chuyên viên tham vấn tâm lý, Trung tâm trị liệu, tham vấn tư vấn tâm lý MindCare (2020 - nay)
 • Chuyên viên tâm lý hỗ trợ phụ nữ/ trẻ em tại Ngôi Nhà Bình yên hỗ trợ Phụ nữ trẻ em bị bạo lực, Trung tâm phụ nữ và phát triển – Ngôi nhà bình yên (2018 - 2020)
 • Tình nguyện viên, Chương trình ”Một giờ lắng nghe” thuộc tổ hợp dự án PSYHUB (2017 - 2019)
 • Thực tập sinh, Viện sức khỏe Tâm thần Bạch Mai (2018)
 • Tham vấn viên tâm lý,Trung tâm tư vấn An Nam (2015 - 2018)

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân tâm lý học, chuyên ngành tham vấn tâm lý tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 
 • Thực tập sinh tại Viện sức khỏe Tâm thần Bạch Mai
 • Tham gia khóa tập huấn tham vấn tâm lý cho cộng đồng LGBT
 • Tham gia khóa tập huấn trị liệu nhận thức
 • Tham gia lớp học khủng hoảng tâm lý cá nhân dưới sự hướng dẫn
 • Tham gia lớp học Chữa lành mối quan hệ dưới sự hướng dẫn

Tư vấn và trị liệu

Chuyên viên có thế mạnh là tham vấn trị liệu tâm lý cho người trưởng thành các vấn đề:

 • Rối loạn trầm cảm
 • Các rối loạn liên quan đến stress
 • Các vấn đề về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ trong hôn nhân
 • Tham vấn bạo lực gia đình
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.