Chuyên gia Tâm lý Trần Mai Phương (Tư vấn từ xa)

Chuyên gia Tâm lý Trần Mai Phương (Tư vấn từ xa)

Chuyên gia thường xuyên trong các chương trình truyền hình hợp tác với SUNNYCARE như: RADIO VÙNG ĐẤT TINH THẦN SUNNYCARE Gần 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy và quản trị nhân sự Chuyên gia tâm lý trong lĩnh vực tình yêu, hôn nhân gia đình, hướng nghiệp, nhân sự
Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên gia Tâm lý Trần Mai Phương

  • Chuyên gia thường xuyên trong các chương trình truyền hình hợp tác với SUNNYCARE như: RADIO VÙNG ĐẤT TINH THẦN SUNNYCARE
  • Gần 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy và quản trị nhân sự ( kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán- thuyết phục, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xây dựng hình ảnh bản thân, hình thành giá trị sống).

Tham vấn, Trị liệu

Chuyên gia tâm lý trong lĩnh vực tình yêu, hôn nhân gia đình, hướng nghiệp, nhân sự

  • Tâm lý tình yêu - hôn nhân-gia đình
  • Tâm lý trẻ em
  • Tâm lý trong kinh doanh
  • Tâm lý học nhân sự và quản trị định hướng nghề nghiệp
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.