Giáo sư Vũ Gia Hiền  (Tư vấn từ xa)

Giáo sư Vũ Gia Hiền (Tư vấn từ xa)

Chuyên gia tâm lý cá nhân và gia đình Cố vấn ngành của Viện Tâm Lý SUNNYCARE
Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo sư Vũ Gia Hiền

  • Chuyên gia tâm lý cá nhân và gia đình
  • Cố vấn ngành của Viện Tâm Lý SUNNYCARE

Quá trình công tác

  • Chuyên gia tham vấn trực tiếp tại Viện Tâm Lý SUNNYCARE
  • Tư vấn viên trên Đài Phát thanh truyền hình FM Bình Dương

Tư vấn và Trị liệu

  • Tham vấn tình yêu hôn nhân gia đình
  • Tham vấn cặp đôi, hướng nghiệp, định hướng cuộc sống
  • Tham vấn, trị liệu các vấn đề liên quan đến tâm bệnh, các rối loạn tâm lý, định hướng cuộc đời
Phản hồi của bệnh nhân sau khi đi khám
Phạm Thị Mỹ Hằng đã khám ngày 15/03/2022
ko có đóng góp gì
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.