Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hoa (Tư vấn từ xa)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hoa (Tư vấn từ xa)

40 năm kinh nghiệm trong tham vấn tâm lí về quản lý, lãnh đạo; tình yêu - hôn nhân - gia đình; giáo dục trẻ: kĩ năng sống, học tập, định hướng cuộc đời Tốt nghiệp tiến sĩ tâm lí học từ năm 1988 tại Viện Hàn lâm Khoa học Moscow
Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hoa

 • 40 năm kinh nghiệm trong tham vấn tâm lí về quản lý, lãnh đạo; tình yêu - hôn nhân - gia đình; giáo dục trẻ: kĩ năng sống, học tập, định hướng cuộc đời
 • Tốt nghiệp tiến sĩ tâm lí học từ năm 1988 tại Viện Hàn lâm Khoa học Moscow

Quá trình công tác

 • 40 năm kinh nghiệm trong tham vấn tâm lí về quản lý, lãnh đạo; tình yêu - hôn nhân - gia đình; giáo dục trẻ: kĩ năng sống, học tập, định hướng cuộc đời
 • Cố vấn chuyên môn của Viện Tâm lí SUNNYCARE
 • Nguyên là Hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo Trung ương 2
 • Cố vấn cấp cao tại Viện Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM
 • Giảng viên thỉnh giảng Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng

Quá trình đào tạo

 • Chuyên gia tư vấn tâm lí cá nhân và gia đình, được chứng nhận Nhà tham vấn toàn cầu Global Provider (Hoa Kỳ)
 • Tốt nghiệp tiến sĩ tâm lí học từ năm 1988 tại Viện Hàn lâm Khoa học Moscow

Tham vấn và trị liệu

Tham vấn tâm lí về:

 • Quản lý, lãnh đạo;
 • Tình yêu - hôn nhân - gia đình
 • Giáo dục trẻ: kĩ năng sống, học tập, định hướng cuộc đời
Phản hồi của bệnh nhân sau khi đi khám
Đỗ Nguyên đã khám ngày 06/05/2023
Hiện tại tôi hài lòng
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare