Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiến (Bác sĩ từ xa)

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiến (Bác sĩ từ xa)

chưa hỗ trợ đặt khám
Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần - Tâm bệnh Hiện đang là Bác sĩ khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương Giảng viên bộ môn Tâm thần, Đại học Y Hà Nội Bác sĩ nhận bệnh nhân ở mọi độ tuổi
Hà Nội

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiến 

 • Hiện đang là Bác sĩ khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương
 • Giảng viên bộ môn Tâm thần, Đại học Y Hà Nội
 • Bác sĩ nhận bệnh nhân ở mọi độ tuổi

Quá trình công tác

 • Giảng viên bộ môn Tâm thần, Đại học Y Hà Nội (2017 - nay)
 • Bác sĩ khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương (2017 - nay)

Quá trình đào tạo

 • Bác sĩ Nội trú Chuyên ngành Tâm thần, Đại học Y Hà Nội (2016)
 • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa, Đại học Y Hà Nội (2013)

Tư vấn từ xa

 • Rối loạn lo âu
 • Rối loạn giấc ngủ
 • Rối loạn dạng cơ thể
 • Trầm cảm
 • Sa sút trí tuệ
 • Tăng động giảm chú ý
 • Tự kỷ
 • Hưng cảm
 • Tâm thần phân liệt
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.