Thạc sĩ, Chuyên gia tâm lý nghề nghiệp Nguyễn Việt Tuấn  (Tư vấn từ xa)

Thạc sĩ, Chuyên gia tâm lý nghề nghiệp Nguyễn Việt Tuấn (Tư vấn từ xa)

Chuyên gia Tâm lý tại Sunnycare Gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần Chuyên gia tâm lý trong lĩnh vực hướng nghiệp, hôn nhân gia đình.
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ, Chuyên gia tâm lý nghề nghiệp Nguyễn Việt Tuấn

  • Chuyên gia Tâm lý tại Sunnycare
  • Gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần

Quá trình công tác

  • Chuyên gia Tâm lý tại Sunnycare
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tham vấn tâm lý qua tổng đài 1088 từ năm 1995 cho Hội tâm lí giáo dục TP.HCM thuộc Trung ương Hội tâm lí Giáo dục họcViệt Nam
  • Nguyên là Phó Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Tham vấn và trị liệu

Chuyên gia tâm lý trong lĩnh vực hướng nghiệp, hôn nhân gia đình.

  • Tâm lý nghề nghiệp
  • Hôn nhân gia đình, nuôi dạy con cái
  • Tâm lý quản lý
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare