Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Nguyễn Thị Ngọc Nhung  (Tư vấn từ xa)

Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Tư vấn từ xa)

Cố vấn lĩnh vực Công tác xã hội cho cộng đồng về giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên tại SUNNYCARE. Chuyên gia tâm lý về hôn nhân gia đình, tình cảm, các vấn đề của thanh thiếu niên.
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Nguyễn Thị Ngọc Nhung

  • Cố vấn lĩnh vực Công tác xã hội cho cộng đồng về giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên tại SUNNYCARE.

Tham vấn, Trị liệu

Chuyên gia tâm lý về hôn nhân gia đình, tình cảm, các vấn đề của thanh thiếu niên.

  • Hôn nhân gia đình
  • Tư vấn cặp đôi
  • Các vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên
  • Các rối loạn tâm lý
  • Những vấn đề liên quan đến định hướng cuộc sống, hướng nghiệp
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare