Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Tâm Nguyễn Flower  (Tư vấn từ xa)

Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Tâm Nguyễn Flower (Tư vấn từ xa)

Chuyên gia tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình tại Sunnycare Thế mạnh chuyên sâu trong tham vấn, trị liệu cho trẻ em, trẻ vị thành niên
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Tâm Nguyễn Flower

  • Chuyên gia tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình tại Sunnycare
  • Tham gia các dự án SỐNG THÀNH CÔNG của SUNNYCARE; EMPLOYMENT ASSISTANT PROGRAME EAP tại Việt Nam của Tổ chức toàn cầu WORKPLACE OPTIONS

Tham vấn và trị liệu

Chuyên gia tham vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt, chuyên sâu trong các vấn đề của trẻ em, vị thành niên.

  • Tâm lí trẻ em
  • Rối loạn tâm lý, trầm cảm, loạn thần
  • Giáo dục kỹ năng sống
  • Mâu thuẫn trong tình y
Phản hồi của bệnh nhân sau khi đi khám
Thái Phương Trinh đã khám ngày 20/04/2023
Rất tuyệt vời. Gặp cô Tâm, bạn ấy đã cải thiện rất nhiều
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.