Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Trần Đăng Hưng (Tư vấn từ xa)

Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Trần Đăng Hưng (Tư vấn từ xa)

Chuyên gia tham vấn tâm lý, Trung tâm trị liệu, tham vấn tư vấn tâm lý MindCare Nhiều năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực trị liệu tâm lý
Hà Nội

Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Trần Đăng Hưng

  • Chuyên gia tham vấn tâm lý, Trung tâm trị liệu, tham vấn tư vấn tâm lý MindCare
  • Nhiều năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực trị liệu tâm lý

Quá trình công tác

  • Chuyên gia tham vấn tâm lý, Trung tâm trị liệu, tham vấn tư vấn tâm lý MindCare (2020 - nay)
  • Chuyên viên tâm lý, Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu (2019 - nay)
  • Nhà tham vấn, Dự án "Một giờ lắng nghe", Psyhub (2019)
  • Trưởng ban chuyên môn, nhà tham vấn, Dự án Hapiness Project (2019)
  • Chuyên viên tâm lý, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (2017)
  • Chuyên viên tâm lý, Trường PLHC Olympia (2014 - 2015)

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ Tâm lý học, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tư vấn và trị liệu

Chuyên gia có thế mạnh về tham vấn cho nhóm đối tượng là trẻ em (dưới 18 tuổi) và các bậc phụ huynh

Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare