Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Vũ Thị Xuân Lan (Tư vấn từ xa)

Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Vũ Thị Xuân Lan (Tư vấn từ xa)

Cử nhân tâm lý tại trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Chuyên gia tham vấn trong các rối loạn tâm lý: trầm cảm, stress, trầm cảm sau sinh...
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ, Chuyên gia Tâm lý Vũ Thị Xuân Lan

  • Cử nhân tâm lý tại trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
  • Đang học trị liệu hệ thống gia đình của Bỉ

Tham vấn, Trị liệu

Chuyên gia tham vấn trong các rối loạn tâm lý: trầm cảm, stress... đồng thời là giáo viên yoga

  • Trầm cảm sau sinh
  • Stress sau sang chấn
  • Hôn nhân gia đình,…

 

Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.