Thạc sĩ Tâm lý Robert Oleskevich  (Tư vấn từ xa)

Thạc sĩ Tâm lý Robert Oleskevich (Tư vấn từ xa)

Cố vấn chuyên môn, chuyên gia tham vấn tâm lý cao cấp tại Sunnycare Từng là chuyên gia Hỗ trợ tâm lý hành vi trẻ em tại Viện giáo dục và tâm lý hành vi Relatingmindfully - Hoa Kỳ Chuyên gia về kỹ năng sống, tham vấn các rối loạn tâm lý, tình yêu, hôn nhân gia đình
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Tâm lý Robert Oleskevich

  • Cố vấn chuyên môn, chuyên gia tham vấn tâm lý cao cấp tại Sunnycare
  • Từng là chuyên gia Hỗ trợ tâm lý hành vi trẻ em tại Viện giáo dục và tâm lý hành vi Relatingmindfully - Hoa Kỳ

Quá trình công tác

  • Hiện là chuyên gia Tâm lý tại Sunnycare
  • Hỗ trợ tâm lý hành vi trẻ em tại Viện giáo dục và tâm lý hành vi Relatingmindfully - Hoa Kỳ
  • Nhà báo tạp chí Elephant Journal và Hey Sigmund được xuất bản tại Hoa Kỳ

Tham vấn và trị liệu

  • Huấn luyện phương pháp thực hành giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em và thanh thiếu niên
  • Tham vấn trị liệu các rối loạn tâm lý, Trầm cảm
  • Tham vấn Tình yêu hôn nhân gia đình
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare