Thạc sĩ Tâm lý Sheronova Svitlana  (Tư vấn từ xa)

Thạc sĩ Tâm lý Sheronova Svitlana (Tư vấn từ xa)

Chuyên gia tham vấn tâm lý tại SUNNYCARE Chuyên gia tham vấn bằng tiếng Anh, tiếng UKraina về các vấn đề rối loạn tâm lý: trầm cảm, lo âu, khủng hoảng
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Tâm lý Sheronova Svitlana

  • Chuyên gia tham vấn tâm lý tại SUNNYCARE
  • Chuyên gia tham vấn bằng tiếng Anh, tiếng UKraina

Tham vấn và trị liệu

Chuyên gia tham vấn, trị liệu bằng tiếng Anh, tiếng UKraina

  • Rối loạn lo âu
  • Can thiệp khủng hoảng
  • Các vấn đề trị liệu cảm xúc, nhận thức – hành vi
  • Hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, định hướng giá trị sống, quản trị nhân sự, các chương trình phát triển doanh nghiệp
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.