Thạc sỹ tâm lý giáo dục Phạm Thị Mỹ Nhung  (Tư vấn từ xa)

Thạc sỹ tâm lý giáo dục Phạm Thị Mỹ Nhung (Tư vấn từ xa)

Trưởng ban đối ngoại và chăm sóc đối tác của dự án huấn luyện kỹ năng SỐNG THÀNH CÔNG tại SUNNYCARE Cô có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình dựa trên liệu pháp trị liệu hệ thống Chuyên gia tâm lý về trẻ em, thanh thiếu niên, tiền hôn nhân, hôn nhân gia đình.
Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sỹ tâm lý giáo dục Phạm Thị Mỹ Nhung

  • Trưởng ban đối ngoại và chăm sóc đối tác của dự án huấn luyện kỹ năng SỐNG THÀNH CÔNG tại SUNNYCARE
  • Cô có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình dựa trên liệu pháp trị liệu hệ thống

Tham vấn và trị liệu

Chuyên gia tâm lý về trẻ em, thanh thiếu niên, tiền hôn nhân, hôn nhân gia đình.

  • Tâm lý xã hội
  • Tâm lý gia đình
  • Tâm lí trẻ em
  • Tâm lý trẻ vị thành niên
  • Mâu thuẫn trong tình yêu
  • Tiền hôn nhân; Hôn nhân gia đình
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.