THÔNG BÁO

Từ ngày 04/06 (Chủ nhật) - 06/06 (thứ 3) BookingCare tổ chức kì nghỉ cho nhân viên. Hệ thống Web/App BookingCare vẫn hoạt động bình thường. Trong thời gian này nếu BookingCare hỗ trợ chưa được tốt, mong quý khách thông cảm. Xin cảm ơn!

Cộng hưởng từ (MRI)

Tổng hợp thông tin, chia sẻ khái niệm và kinh nghiệm đi chụp Cộng hưởng từ ở địa chỉ uy tín.

© 2023 BookingCare.
Facebook/Youtube/