Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Kim Chi

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Kim Chi

Gần 20 năm kinh nghiệm trong Chuyên khoa Mắt Bác sĩ có nhiều chứng chỉ trong khám và điều trị về Mắt Bác sĩ Chuyên khoa Mắt, Bệnh viện Mắt Cao Thắng
Thành phố Hồ Chí Minh

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Kim Chi

 • Gần 20 năm kinh nghiệm trong Chuyên khoa Mắt
 • Bác sĩ có nhiều chứng chỉ trong khám và điều trị về Mắt
 • Bác sĩ Chuyên khoa Mắt, Bệnh viện Mắt Cao Thắng

Khám và điều trị

Bác sĩ nhận khám, điều trị tất cả các bệnh về mắt

Chuyên sâu về các bệnh lý: Dịch kính - võng mạc

 • Cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc
 • Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm
 • Cắt dịch kính, Laser nội nhãn, lấy dị vật nội nhãn
 • Phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính, laser nội nhãn, dầu/khí nội nhãn

Phẫu thuật đặc biệt

 • Lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng PP Phaco
 • Phối hợp cắt dịch kính đặt IOL
 • Phẫu thuật thủy tinh thể bằng PP phaco và femto đặt IOL
 • Phẫu thuật viên Phaco độc lập

Quá trình công tác

 • Bác sĩ Chuyên khoa Mắt, Khoa Khám, Bệnh viện Mắt Cao Thắng (2003 - Nay)

Quá trình đào tạo

 • Chuyên ngành Chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tăng VEGF thường gặp, Bệnh viện Mắt TP. HCM (2017)
 • Chứng chỉ Ứng dụng OCT A trong chẩn đoán các bệnh lý võng mạc, Bệnh viện Mắt TP. HCM (2017)
 • Chứng chỉ Bệnh lý khô mắt & Bệnh lý Glaucoma, Bệnh viện Mắt TP. HCM (2016)
 • Chứng chỉ Nidek Lasik System, Nidek Co., Ltd (2004)
 • Chứng chỉ Didactic & surgical accreditation, Visian ICL (2004)
Phản hồi của bệnh nhân sau khi đi khám
Nguyễn Ngọc Hiền đã khám ngày 17/11/2022
Dịch vụ tốt
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare