Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Xuân Hương

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Xuân Hương

15 năm kinh nghiệm trong Chuyên khoa Mắt Trưởng khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Mắt Cao Thắng Bác sĩ có nhiều chứng chỉ trong khám và điều trị các bệnh về Mắt
Thành phố Hồ Chí Minh

Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Thị Thảo Ly

 • 15 năm kinh nghiệm trong Chuyên khoa Mắt
 • Trưởng khoa cận lâm sàng, Bệnh viện Mắt Cao Thắng
 • Bác sĩ có nhiều chứng chỉ trong khám và điều trị các bệnh về Mắt

Khám và điều trị

Bác sĩ nhận khám, điều trị tất cả các bệnh về mắt

Chuyên sâu về các bệnh lý: Dịch kính - võng mạc

 • Cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc
 • Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm
 • Cắt dịch kính, Laser nội nhãn, lấy dị vật nội nhãn
 • Phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính, laser nội nhãn, dầu/khí nội nhãn

Phẫu thuật đặc biệt

 • Lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng PP Phaco
 • Phối hợp cắt dịch kính đặt IOL
 • Phẫu thuật thủy tinh thể bằng PP phaco và femto đặt IOL
 • Phẫu thuật viên Phaco độc lập

Quá trình công tác

 • Trưởng khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Mắt Cao Thắng (2013 - Nay)

Quá trình đào tạo

 • PT võng mạc dịch kính cơ bản, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng (2020)
 • Kỹ thuật mổ Ấn độn điều trị Bong võng mạc, Bệnh viện Mắt TP. HCM (2020)
 • Laser Bán phần trước, Bệnh viện Chợ Rẫy (2012)
 • Phaco Căn bản, Bệnh viện Mắt TP. HCM (2009)
 • Siêu âm trong nhãn khoa, Bệnh viện Mắt TP. HCM (2007)

Chứng chỉ trong nước hoặc nước ngoài

 • Sử dụng OZURDEX trong các bệnh lý võng mạc, Bệnh viện Mắt TP. HCM (2017)
 • Ghép lớp Giác mạc (DALK và DSEK) (2017)
 • Ứng dụng OCT A trong chẩn đoán các bệnh lý võng mạc (2017)
 • Đánh giá đề tài NCKH cấp Bệnh viện, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (2013)
 • Refractive Lenses and Solution Medical Business Group Carl Zeiss SE. Asia (2011)
 • Ứng dụng Botulinum Toxin A (Dysport) trong điều trị, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2008)
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare