Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo

Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo

Gần 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực Nha khoa Từng công tác tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Bác sĩ nhận khám và điều trị cho đối tượng từ 5 đến 80 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh

Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo

 • Gần 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực Nha khoa
 • Từng công tác tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bác sĩ nhận khám và điều trị cho đối tượng từ 5 đến 80 tuổi

Khám và điều trị

 • Cắm ghép Implant
 • Phục hình răng sứ
 • Dán veneer
 • Chỉnh hình răng
 • Trám răng
 • Nhổ răng

Quá trình công tác

 • Giám đốc chuyên môn - Hệ thống Nha khoa Phương Hạnh 1 & 2 (2012 - Nay)
 • Bác sĩ Cộng tác viên Bộ môn phục Hình Răng - Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2006 - 2012)

Quá trình đào tạo

 • Chương trình Đào tạo Cắm ghép Implant Kỹ thuật số - Đại học Quốc gia Busan University (2019)
 • Bác sĩ Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2000 - 2006)

Chứng chỉ trong nước hoặc nước ngoài

 • Certificate of Completion Immediate Implant Minimal Invasive approach for Anterior and posterior Teeth
  ( Khóa học Cắm ghép Implant Tức thì) - Viet Quang Company (2022)
 • Chương Trình Chỉnh Nha Chức Năng Theo Triết Lý SATO và kỹ thuật MEAW - Trung tâm Giải pháp Y Khoa Mesi (2020)
 • Certificate of Completion The StyleItaliano training (Khóa Đào tạo Kỹ thuật Trám răng Style Italiano) - 3 M Science Training (2020)
 • Certificate of achievement DIO Digital Acedamy_DIOnavi (Chương trình Đào tạo Cắm ghép Implant Kỹ thuật số) - Đại học Quốc gia Busan University (2019)
 • Certificate of achievement DIO Digital Acedamy_DIOnavi (Chương trình Đào tạo Cắm ghép Implant Kỹ thuật số) - Đại học Quốc gia Busan University (2018)
 • Certificate of Completion Distal Extension, Bar Overdenture, Implant Overdentureand Root Retained Attachment Systems (Khóa học Phục hình Lưu giữ trên Thanh Bar trong Implant) - Cetec Dental Lab (2017)
 • Certificate of Completion The Advanced Dental Implant Course (Khóa học Implant nâng cao) - DDS Institute (2016)
 • The Advanced Surgical Tutorial Course in Oral Implantology And Bone Crafting (Khóa học Ghép xương và Nâng xoang trong cắm ghép Implant) - University of Miami (2016)
 • Certificate of Appreciation 2 D Lingual Bracket Training Course (Khóa đào tạo Chỉnh hình Mắc cài mặt lưỡi) - Forestadent International Academy of Orthodontics (2016)
 • Chứng chỉ Đào tạo liên tục Cấy Ghép Nha Khoa - Bệnh viện răng Hàm Mặt Trung Ương (2016)

Thành viên các Hội khoa học, tổ chức chuyên môn

 • Thành viên Liên đoàn Chỉnh Nha Thế Giới (WFO- World Feradations of Orthodontists).
 • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế ITI tại TP.HCM
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare