BSCKII Nguyễn Thị Mỹ Dung

BSCKII Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong Chuyên khoa Mắt Giám đốc Bệnh viện Mắt Cao Thắng Bác sĩ có nhiều chứng chỉ khám và điều trị các bệnh lý về Mắt trong và ngoài nước
Thành phố Hồ Chí Minh

BSCKII Nguyễn Thị Mỹ Dung

 • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong Chuyên khoa Mắt
 • Giám đốc Bệnh viện Mắt Cao Thắng
 • Bác sĩ có nhiều chứng chỉ khám và điều trị các bệnh lý về Mắt trong và ngoài nước

Khám và điều trị

Bác sĩ nhận khám, điều trị tất cả các bệnh về mắt

Chuyên sâu về các bệnh lý: Dịch kính - võng mạc

 • Cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc
 • Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm
 • Cắt dịch kính, Laser nội nhãn, lấy dị vật nội nhãn
 • Phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính, laser nội nhãn, dầu/khí nội nhãn

Phẫu thuật đặc biệt

 • Lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng PP Phaco
 • Phối hợp cắt dịch kính đặt IOL
 • Phẫu thuật thủy tinh thể bằng PP phaco và femto đặt IOL
 • Phẫu thuật viên Phaco độc lập

Quá trình công tác

 • Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện Mắt Cao Thắng (2002 - Nay)

Quá trình đào tạo

 • Thực tế lâm sàng trong Bệnh lý Nhãn Khoa, Bệnh viện Chợ rẫy (2019)
 • Cập nhật Phẫu thuật Phaco nâng cao, Đại học Y Dược TP. HCM (2019)
 • Chẩn đoán & điều trị bệnh lý Glocom, Đại học Y Dược TP. HCM (2015)
 • Tạo hình thẩm mỹ & thần kinh nhãn khoa cơ bản. Thực hành tiêm Botulinum toxin A điều trị vùng mặt cơ bản, Bệnh viện Mắt TP. HCM (2013)
 • Phẫu thuật Phaco, Bệnh viện Chợ rẫy (2011)
 • Bổi dưỡng kỹ thuật về lé, Đại học Y Dược TP. HCM (2000)
 • Giải phẫu & sinh lý học cơ quan thị giác, Đại học Y Dược TP. HCM (2000)
 • Bệnh học nhãn nhi, Đại học Y Dược TP. HCM (2000)
 • Bệnh học võng mạc & thị thần kinh, Đại học Y Dược TP. HCM (2000)
 • Bệnh học thủy tinh thể, Đại học Y Dược TP. HCM (2000)
 • Bệnh học hốc mắt, Đại học Y Dược TP. HCM (2000)
 • Rối loạn vận nhãn- lé cơ năng, Đại học Y Dược TP. HCM (2000)
 • Bệnh học Glaucoma, Đại học Y Dược TP. HCM (2000)
 • Quang học của mắt & tật khúc xạ, Đại học Y Dược TP. HCM (2000)

Chứng chỉ trong nước hoặc nước ngoài

 • Thủy tinh thể đa tiêu kéo dài tiêu cự TECNIS Synergy, SỞ Y Tế Gia Lai (2022)
 • Viêm - Quản lý điều trị phù hoàng điểm đái tháo đường, Tổng Hội Y học Việt Nam (2021)
 • Tiếp cận mới trong chẩn đoán & điều trị bệnh lý Glaucoma & khô Mắt, Hội Y học Việt Nam (2021)
 • Bệnh lý khô mắt & viêm màng bồ đào, BV Mắt TP. HCM (2019)
 • Chỉ định thuốc & các phương pháp điều trị bệnh lý Glaucoma, BV Mắt KT cao Phương Nam (2018)
 • Chất lượng thị giác: ưu tiên hàng đầu của Bác sĩ nhãn khoa, Hội Y học Việt Nam (2018)
 • Apodized Diffractive IOL Symposia, Global Medical Education (2017)
 • Glaucoma; Dịch kính võng mạc; Giác mạc; Đục thủy tinh thể, BV Mắt TP. HCM (2017)
 • Cập nhật chẩn đoán & điều trị bệnh lý Glaucoma, BV Mắt TP. HCM (2017)
 • Sử dụng OZURDEX trong các bệnh lý võng mạc, BV Mắt TP. HCM (2017)
 • Giải pháp toàn diện trong Nhãn khoa: từ chẩn đoán đến điều trị, Hội nhãn khoa Việt Nam (2017)
 • Ghép lớp giác mạc (DALK và DSEK), BV Mắt TP. HCM (2017)
 • Các tiến bộ trong phẫu thuật dịch kính võng mạc, ĐH Y Dược TP. HCM (2017)
 • Bệnh lý Khô Mắt & Bệnh lý Glaucoma, BV Mắt TP. HCM (2016)
 • The 6th World Glaucoma Congress, Co-Chairs Program Planning Committee (2015)
 • Contact Lens standard Courses, SEED Co., Ltd (2012)
 • Intermediate Phacoemulsification Course, Singapore National Eye Centre (2012)
 • Didactic & surgical accreditation, Visian ICL (2004)
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare