Thạc sĩ, Bác sĩ Mai Thị Anh Thư

Thạc sĩ, Bác sĩ Mai Thị Anh Thư

Bác sĩ có hơn 10 năm kinh nghiệm trong khám và điều trị các bệnh lý về mắt Trưởng Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 Bác sĩ chuyên khám và phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể và bệnh Glocom
Hà Nội

Thạc sĩ, Bác sĩ Mai Thị Anh Thư

 • Trưởng Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2
 • Bác sĩ chuyên khám và phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể và bệnh Glocom
 • Bác sĩ có hơn 10 năm kinh nghiệm trong khám và điều trị các bệnh lý về mắt

Khám và điều trị

 • Khám và điều trị các bệnh lý về đáy mắt
 • Khám và điều trị các bệnh lý nội khoa, khúc xạ 
 • Phẫu thuật Phaco, điều trị bệnh đục thể thủy tinh
 • Phẫu thuật Glocom
 • Tham gia phẫu thuật trung phẫu, tiểu phẫu 
 • Chuyên sâu về phương pháp đo khúc xạ khách quan và chủ quan ở trẻ em 

Quá trình công tác

 • Trưởng khoa Khám bệnh của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2

Quá trình đào tạo

 • Chứng chỉ chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa tại Đại học Y Hà Nội
 • Chứng chỉ phẫu thuật Phaco
 • Chứng chỉ khúc xạ - mài lắp kính tại Đại học Y Hà Nội
 • Thạc sĩ chuyên ngành nhãn khoa Đại học Y Hà Nội
 • Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Hà Nội
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.
Trợ lý AI BookingCare